Žádám o rodičovkský příspěvek

Varianta čtyřletá

Pokud se rozhodnete pro tuto variantu (případně nemáte možnost volby), stačí vyplnit formulář Žádost o rodičovský příspěvek a ten odnést stejně jako v případě žásdosti o porodné na sociální odbor úřadu práce, který místně přísluší trvalému bydlišti matky (seznam zde).

Varianta tříletá

Zde je situace o trochu složitější. K žádosti o rodičovský příspěvek je nutné doložit navíc také Žádost o rozhodnutí o volbě nároku na rodičovský příspěvek. V ideálním případě by si měl Váš úřad práce tyto údaje od ČSSZ vyžádat elektronicky, ale ve valné většině případů se tak bohužel nestane, proto doporučuji se předem telefonicky na ÚP zeptat, jestli jsou toho schopni. Pokud ne, je tuto vyplněnou žádost nutné vzít a vyrazit s ní na pobočku ČSSZ, která místně přísluší sídlu Vašeho zaměstanavatele (seznam praovišť zde), kde Vám do ní napíší výši denní dávky PPM a dají razítko. Máte-li tyto dva formuláře pohromadě, můžete směle vyrazit na úřed práce. 

Varianta dvouletá

Postup je stejný jako v případě tříleté varianty, ale toto čerpání je možné zvolit pouze v případě, že výše denní dávky PPM je nejméně 380 Kč ze jeden kalendářní den. Výši denní dávky je možné zjistit na výpisu z účtu, na který Vám chodíí PPM - bývá napsána jako poznámka u první výplaty PPM.

Co když neznám data, od kdy do kdy čerpám PPM?

Kolonku nevyplňujte, na úřadu práce to mohou zjistit a přesná data doplníte na místě.

Co když nemohu zjistit výši denní dávky PPM?

Sdělí Vám jí pobočka ČSSZ místně přílušná sídlu Vašeho zaměstnavatele, nebo je možné ji celkem přesně spočítat: vezměte částku, kterou za měsíc dostanete od ČSSZ na účet a vydělte ji počtem kalendářních dnů měsíce, ke kterému se dávka vztahuje. Výsledné číslo je rovné denní dávce PPM.